Büromuz ulusal ve uluslararası alanlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 • Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
 • Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi
 • Şirket birleşme, devralma, nevi değişikliği ve hisse devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede due diligence incelemesi yapılması
 • Pay sahipleri arasındaki sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
 • Joint venture, konsorsiyum ve diğer adi ortaklık temeline dayalı sözleşme ilişkilerinin kurulması

Bu çerçevede söz konusu olabilecek her türlü ihtilafın çözümü ve gerektiğinde dava suretiyle takibi

 • Havayolu ve karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Havayolu ve karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi

Bu çerçevede söz konusu olabilecek her türlü ihtilafın çözümü ve gerektiğinde dava suretiyle takibi

 • Taşınmaz ve İnşaat Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Gayrimenkul alım, satım ve ipotek başta olmak üzere ayni hak tesisine ilişkin noter ve tapu işlemlerinin yerine getirilmesi ve takip edilmesi
 • İnşaat ve yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi

Bu çerçevede söz konusu olabilecek her türlü ihtilafın çözümü ve gerektiğinde dava suretiyle takibi

 • İş Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • İşyeri yönetmeliklerinin hazırlanması ve incelenmesi

Bu çerçevede söz konusu olabilecek her türlü ihtilafın çözümü ve gerektiğinde dava suretiyle takibi

 • Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler ile ilgili Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil öncesi ve sonrasında sorgulama hizmeti verilmesi; tescil, yenileme, itiraz ve devir işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi
 • Devir, lisans ve kullanım sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi

Bu çerçevede söz konusu olabilecek her türlü ihtilafın çözümü ve gerektiğinde dava suretiyle takibi

 • Risklerin belirlenip analiz edilmesi
 • Uyum analizi, eksikliklerin belirlenmesi
 • Mevzuat ile uyumluluk için gerekli hukuki belgelerin hazırlanması
 • Avrupa Birliği mevzuatına uyum konusunda danışmanlık

Bu çerçevede söz konusu olabilecek her türlü ihtilafın çözümü ve gerektiğinde dava suretiyle takibi

 • Boşanma işlemlerinin yürütülmesi
 • Mal paylaşımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Evlat edinme işlemlerinin yürütülmesi
 • Vasi, kayyım ve yasal temsilci atanmasına ve kaldırılmasına ilişkin işlemlerin yapılması

Bu çerçevede söz konusu olabilecek her türlü ihtilafın çözümü ve gerektiğinde dava suretiyle takibi

 • Miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnamenin açılması ve tenfizine ilişkin işlemlerin yürütülmesi
 • Miras sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • Terekenin tespiti, paraya çevrilmesi ve paylaştırılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi

Bu çerçevede söz konusu olabilecek her türlü ihtilafın çözümü ve gerektiğinde dava suretiyle takibi

 • Alacaklıların ihtarname ile uyarılması ve alacağın sulhen tahsil edilmesi
 • Alacağın yapılandırılmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi
 • Sulhen tahsil edilmesi mümkün olmayan alacaklar hakkında icra takibi başlatılması ve/veya dava açılması

Bu çerçevede söz konusu olabilecek her türlü ihtilafın çözümü ve gerektiğinde dava suretiyle takibi